Gạt mưa ô tô Toyota Land Cruiser

Liên hệ

  • Xe Toyota Land Cruiser 2002 – 2010

Dùng bộ gạt chân cài móc U
– Kích thước bên lái: 22″ – 55cm
– Kích thước bên phụ: 21″ – 53cm
– Kích thước gạt sau: 16″ – 40cm

  • Xe Toyota Land Cruiser 2012 đến nay

Dùng bộ gạt chân cài móc U
– Kích thước bên lái: 26″ – 65cm
– Kích thước bên phụ: 20″ – 50cm
– Kích thước gạt sau: 12″ – 30cm

    Gọi lại cho tôi

    Gọi 0965 825 925 để được tư vấn mua hàng (miễn phí)

    MB: 0985.866.939 MN: 0931.962.979