Gạt mưa ô tô xe Mini Countryman

Liên hệ

  • Xe Mini Countryman 2010 – 2016

Sử dụng bộ gạt chân cài đa năng
– Kích thước bên lái: 19″ – 48cm
– Kích thước bên phụ: 20″ -50cm
– Kích thước gạt sau: 9″

  • Xe Mini Countryman 2017 – đến nay

Sử dụng bộ gạt chân cài đa năng
– Kích thước bên lái: 24″ – 60cm
– Kích thước bên phụ: 21″ – 53cm
– Kích thước gạt sau: 10″ – 25cm

    Gọi lại cho tôi

    Gọi 0965 825 925 để được tư vấn mua hàng (miễn phí)

    MB: 0985.866.939 MN: 0931.962.979