Gạt mưa ô tô xe Volkswagen Beetle

Liên hệ

  • Xe Volkswagen Beetle 2005-2010

Sử dụng bộ gạt chân cài chữ U
– Kích thước bên lái: 21″ – 53cm
– Kích thước bên phụ: 21″ – 53cmcm

  • Xe Volkswagen Beetle 2011 – đến nay

Sử dụng bộ gạt chân cài đa năng
– Kích thước bên lái: 22″ – 55cm
– Kích thước bên phụ: 22″ – 55cm

    Gọi lại cho tôi

    Gọi 0965 825 925 để được tư vấn mua hàng (miễn phí)

    MB: 0985.866.939 MN: 0931.962.979