Gạt mưa xe ô tô Acura RDX

Liên hệ

  • Xe Acura RDX 2007-2018

Dùng bộ gạt chân cài móc U
– Kích thước bên lái: 26″ – 65cm
– Kích thước bên phụ: 16″ – 40cm
– Kích thước gạt sau 14″ – 35cm

  • Xe Acura RDX 2019 – đến nay

Dùng bộ gạt chân cài chữ U
– Kích thước bên lái: 26″ – 65cm
– Kích thước bên phụ: 18″ – 45cm
– Kích thước gạt sau: 12″ – 30cm

    Gọi lại cho tôi

    Gọi 0965 825 925 để được tư vấn mua hàng (miễn phí)

    MB: 0985.866.939 MN: 0931.962.979