Gạt mưa xe ô tô Ford Focus

Liên hệ

  • Xe Ford Focus 2005-2011

Dùng bộ gạt Bosch AeroTwin Euro Set A977s hoặc đa năng
– Kích thước bên lái: 26″ – 65cm
– Kích thước bên phụ: 17 ” -43cm
– Kích thước gạt sau: 12″ – 30cm

  • Xe Ford Focus 2013-2017

Dùng bộ gạt Bosch AeroTwin Euro Set A640s hoặc đa năng
– Kích thước bên lái: 28″ – 73cm
– Kích thước bên phụ: 28″ – 73cm
– Kích thước gạt sau: 12″ – 30cm

    Gọi lại cho tôi

    Gọi 0965 825 925 để được tư vấn mua hàng (miễn phí)

    MB: 0985.866.939 MN: 0931.962.979