Gạt mưa xe ô tô Ford Mondeo

Liên hệ

  • Xe Ford Mondeo 2005-2009

Dùng bộ gạt chân cài chữ U
– Kích thước bên lái: 22″ – 55cm
– Kích thước bên phụ: 20″ – 50cm

  • Xe Ford Mondeo 2.3 2007-2014

Dùng bộ gạt Bosch AeroTwin Euro Set hoặc đa năng
– Kích thước bên lái: 26″ – 65cm
– Kích thước bên phụ: 19″ – 48cm

    Gọi lại cho tôi

    Gọi 0965 825 925 để được tư vấn mua hàng (miễn phí)

    MB: 0985.866.939 MN: 0931.962.979