Gạt mưa xe ô tô Ford Ranger

Liên hệ

  • Xe Ford Ranger 2001 – 2010

Dùng bộ gạt chân cài móc U
– Kích thước: 20″ x 18”

  • Xe Ford Ranger 2013-2015

Dùng bộ gạt chân cài móc U
– Kích thước: 24″ x 16”

  • Xe Ford Ranger 2016 đến nay

Dùng bộ gạt Bocsch AeroTwin Euro Set A295S hoặc đa năng
– Kích thước: 24″ x 16″

    Gọi lại cho tôi

    Gọi 0965 825 925 để được tư vấn mua hàng (miễn phí)

    MB: 0985.866.939 MN: 0931.962.979