Gạt mưa xe ô tô Toyota Rav4

Liên hệ

  • Xe Toyota RAV4 2006 – 2011

Dùng bộ gạt chân cài móc U
– Kích thước 24″ x 16″
– Kích thước gạt sau: 12″

  • Xe Toyota RAV4 2012 – 2018

Dùng bộ gạt chân cài móc U
– Kích thước 26″ x 16″
– Kích thước gạt sau: 10″

  • Xe Toyota RAV4 2019 đến nay 

Dùng bộ gạt chân cài móc U
– Kích thước 26″ x 16″
– Kích thước gạt sau: 12″

    Gọi lại cho tôi

    Gọi 0965 825 925 để được tư vấn mua hàng (miễn phí)

    MB: 0985.866.939 MN: 0931.962.979