Gạt mưa xe ô tô BMW X6

Liên hệ

Gạt mưa xe ô tô BMW X6

Đời 2007-2011 (E71 )
– Kích thước bên tài: 24″-600mm
– Kích thước bên phụ: 20″-500mm
Sử dụng chân cài side lock (Dùng bộ gạt Aerotwin Plus AP24&AP20 Chân 1 hoặc bộ gạt Aerotwin Euro Set A970s )
_________

Đời 2012-2013 (E71 )
– Kích thước bên tài: 24″-600mm
– Kích thước bên phụ: 20″-500mm
Sử dụng chân cài side lock (Dùng bộ gạt Aerotwin Plus AP24&AP20 Chân 4 hoặc bộ gạt Aerotwin Euro Set A297s )
_________

Đời 2014-2023  (F16)
– Kích thước bên tài: 24″-600mm
– Kích thước bên phụ: 20″-500mm
Sử dụng chân cài Móc U ( dùng gạt Aerotwin )

    Gọi lại cho tôi

    Gọi 0965 825 925 để được tư vấn mua hàng (miễn phí)

    MB: 0985.866.939 MN: 0931.962.979