Gạt mưa xe ô tô BMW X6

Liên hệ

  • Xe BMW X6 2008-2011

Dùng bộ gạt Bosch Aerotwin Euro Set A970S hoặc đa năng
– Kích thước bên lái: 24″ – 60cm
– Kích thước bên phụ: 20″ – 50cm

  • Xe BMW X6 2012-2013

Dùng bộ gạt Bosch Aerotwin Euro Set A297S hoặc đa năng
– Kích thước bên lái: 24″ – 60cm
– Kích thước bên phụ: 20″ – 50cm

  • Xe BMW X6 2014-2019

Dùng bộ gạt Bosch Aerotwin Euro Set A970S hoặc đa năng
– Kích thước bên lái: 24″ – 60cm
– Kích thước bên phụ: 20″ – 50cm

    Gọi lại cho tôi

    Gọi 0965 825 925 để được tư vấn mua hàng (miễn phí)

    MB: 0985.866.939 MN: 0931.962.979