Gạt Mưa Xe Ô Tô ISUZU D-MAX

Liên hệ

  • Xe ISUZU DMAX 2007 – 2016

Dùng bộ gạt chân cài móc U
– Kích thước bên lái: 24″ – 60cm
– Kích thước bên phụ: 18″ – 45cm

  • Xe ISUZU DMAX 2017 đến nay

Dùng bộ gạt chân cài móc U
– Kích thước bên lái: 22″ – 55cm
– Kích thước bên phụ: 19″ – 48cm

  • Xe ISUZU DMAX 1.9 2022 đến nay

Dùng bộ gạt chân cài móc U
– Kích thước bên lái: 23″ – 57cm
– Kích thước bên phụ: 16″ – 40cm

    Gọi lại cho tôi

    Gọi 0965 825 925 để được tư vấn mua hàng (miễn phí)

    MB: 0985.866.939 MN: 0931.962.979