Gạt mưa xe ô tô Mazda 3

Liên hệ

 • Xe Mazda 3 Sedan 2014 – 2018

Dùng bộ gạt chân cài móc U
– Kích thước: 24″ x 18″

 • Xe Mazda 3 Sedan 2019 – 2022

Dùng bộ gạt chân cài móc U
– Kích thước: 26″ x 16″

 • Xe Mazda 3 Hatchback 2008 – 2013

Dùng bộ gạt chân cài móc U
– Kích thước: 24″ x 18″
– Kích thước gạt sau: 14″ – 35cm

 • Xe Mazda 3 Hatchback 2014 – 2018

Dùng bộ gạt chân cài móc U
– Kích thước: 24″ x 18″
– Kích thước gạt sau: 12″ – 30cm

 • Xe Mazda 3 Hatchback 2019 – 2022

Dùng bộ gạt chân cài móc U
– Kích thước: 26″ x 16″
– Kích thước gạt sau: 12″ – 30cm

  Gọi lại cho tôi

  Gọi 0965 825 925 để được tư vấn mua hàng (miễn phí)

  MB: 0985.866.939 MN: 0931.962.979