Gạt mưa xe ô tô Mercedes G Class

Liên hệ

  • Xe Mercedes G-Class 2012-2017

Dùng bộ gạt chân cài chữ U
– Kích thước bên lái: 16”- 40cm
– Kích thước bên phụ: 16”- 40cm
– Kích thước gạt sau: 18″ – 45cm

  • Xe Mercedes G-Class 2022 đến nay

– Kích thước bên lái: 16”- 40cm
– Kích thước bên phụ: 16”- 40cm
– Kích thước gạt sau: 15″ – 28cm

    Gọi lại cho tôi

    Gọi 0965 825 925 để được tư vấn mua hàng (miễn phí)

    MB: 0985.866.939 MN: 0931.962.979