Gạt mưa xe ô tô Mitsubishi Pajero Sport

Liên hệ

  • Xe Mitsubishi Pajero Sport 2008-2014

Dùng bộ gạt chân cài móc U
– Kích thước bên lái: 20″ – 50cm
– Kích thước bên phụ: 20″ – 50cm
– Kích thước gạt sau: 12″ – 30cm

  • Xe Mitsubishi Pajero Sport 2015 – đến nay

Dùng bộ gạt chân cài móc U
– Kích thước bên lái: 21″ – 53cm
– Kích thước bên phụ: 18″ – 45cm
– Kích thước gạt sau: 10″ – 25cm

    Gọi lại cho tôi

    Gọi 0965 825 925 để được tư vấn mua hàng (miễn phí)

    MB: 0985.866.939 MN: 0931.962.979