Gạt mưa ô tô Honda Jazz

Liên hệ

  • Xe Honda Jazz 2002 – 2008 (GD)

Dùng bộ gạt chân cài móc U
– Kích thước bên lái: 21″ – 53cm
– Kích thước bên phụ: 14″ – 35cm
– Kích thước gạt sau: 14″ – 35cm

  • Xe Honda Jazz 2008 đến nay

Dùng bộ gạt chân cài móc U
– Kích thước bên lái: 26″ – 65cm
– Kích thước bên phụ: 14″ – 35cm
– Kích thước gạt sau: 14″ – 35cm

    Gọi lại cho tôi

    Gọi 0965 825 925 để được tư vấn mua hàng (miễn phí)

    MB: 0985.866.939 MN: 0931.962.979