Gạt mưa xe ô tô Honda CR-V

Liên hệ

  • Xe Honda CR-V 2006-2014

Dùng bộ gạt chân cài móc U
– Kích thước: 26″ x 17”
– Kích thước gạt sau: 14″ – 35cm

  • Xe Honda CR-V 2015 – đến nay

Dùng bộ gạt chân cài móc U
– Kích thước: 26″ x 16”
– Kích thước gạt sau: 12″ – 30cm

    Gọi lại cho tôi

    Gọi 0965 825 925 để được tư vấn mua hàng (miễn phí)

    MB: 0985.866.939 MN: 0931.962.979