Gạt mưa ô tô Toyota Innova

Liên hệ

Gạt mưa ô tô Toyota innova
Đời 2006- 2015
Kích thước bên lái: 26″-60cm
Kích thước bên phụ: 17″-43cm
Gạt sau Bosch Rear H307 (12″)
Đời 2016- đến nay
Kích thước bên lái: 26″-60cm
Kích thước bên phụ: 16″-40cm
Gạt sau Bosch Rear H307 (12″)

    Gọi lại cho tôi

    Gọi 0965 825 925 để được tư vấn mua hàng (miễn phí)

    MB: 0985.866.939 MN: 0931.962.979