Gạt mưa xe ô tô Toyota Camry

Liên hệ

  • Xe Toyota Camry 1998 – 2006

Dùng bộ gạt chân cài móc U
– Kích thước 21″ x 19″

  • Xe Toyota Camry 2007 – 2011

Dùng bộ gạt chân cài móc U
– Kích thước 24″ x 20″

  • Xe Toyota Camry 2012 – 2019 

Dùng bộ gạt chân cài móc U
– Kích thước 26″ x 18″

  • Xe Toyota Camry 2019 đến nay 

Dùng bộ gạt chân cài móc U
– Kích thước 26″ x 20″

    Gọi lại cho tôi

    Gọi 0965 825 925 để được tư vấn mua hàng (miễn phí)

    MB: 0985.866.939 MN: 0931.962.979