Gạt mưa xe ô tô Toyota Camry

Liên hệ

Kích thước gạt mưa xe Toyota Camry
Đời 98-2001
Kích thước bên lái :21″
Kích thước bên phụ: 19″

Đời 2002-2011
kích thước bên lái :24″
Kích thước bên phụ: 19″
Đời 2012-2021
Kích thước bên lái : 26″
Kích thước bên phụ: 18″
Đời 2022-
Kích thước bên lái: 26″
Kích thước bên phụ: 20″

    Gọi lại cho tôi

    Gọi 0965 825 925 để được tư vấn mua hàng (miễn phí)

    MB: 0985.866.939 MN: 0931.962.979