Gạt mưa ô tô Toyota Sienna

Liên hệ

  • Xe Toyota Sienna 2004 – 2010

Dùng bộ gạt chân cài móc U
– Kích thước bên lái: 26″ – 65cm
– Kích thước bên phụ: 19″ – 48cm

  • Xe Toyota Sienna 2010 đến nay

Dùng bộ gạt chân cài móc U
– Kích thước bên lái: 28″ – 70cm
– Kích thước bên phụ: 20″ -50cm

    Gọi lại cho tôi

    Gọi 0965 825 925 để được tư vấn mua hàng (miễn phí)

    MB: 0985.866.939 MN: 0931.962.979