Gạt mưa ô tô xe Mini Clubman

Liên hệ

  • Xe Mini Clubman 2012 – 2014

Sử dụng bộ gạt chân cài đa năng
– Kích thước bên lái: 18″ – 45cm
– Kích thước bên phụ: 19″ – 48cm

  • Xe Mini Clubman 2015 – đến nay

Sử dụng bộ gạt chân cài đa năng
– Kích thước bên lái: 22″ – 55cm
– Kích thước bên phụ: 20″ -50cm

    Gọi lại cho tôi

    Gọi 0965 825 925 để được tư vấn mua hàng (miễn phí)

    MB: 0985.866.939 MN: 0931.962.979