Gạt mưa xe ô tô BMW X5

Liên hệ

 • Xe BMW X5(E70) (2007-2011)
  Dùng bộ gạt Bosch AeroTwin Euro Set A970S hoặc đa năng
  – Bên lái x Bên phụ: 24″ x 20”
  – Gạt sau: 15″
 • Xe BMW X5(E70) (2012 – 2013)
  Dùng bộ gạt Bosch AeroTwin Euro Set A297S hoặc đa năng
  – Bên lái x Bên phụ: 24″ x 20”
  – Gạt sau: 15″
 • Xe BMW X5(E70) (2014 – 2019)
  Dùng bộ gạt Bosch AeroTwin Euro Set A970S hoặc đa năng
  – Bên lái x Bên phụ: 24″ x 20”
  – Gạt sau: 12″
 • Xe BMW X5(E70) (2019 – Nay)
  Dùng bộ gạt Bosch AeroTwin Euro Set A088S hoặc đa năng
  – Bên lái x Bên phụ: 26″ x 20”
  – Gạt sau: 14″

  Gọi lại cho tôi

  Gọi 0965 825 925 để được tư vấn mua hàng (miễn phí)

  MB: 0985.866.939 MN: 0931.962.979