Gạt mưa xe ô tô Hyundai Accent

Liên hệ

  • Xe Hyundai Accent Sedan 2012-2018 

Dùng bộ gạt chân cài móc U
– Kích thước: 26″ x 16”

  • Xe Hyundai Accent Sedan 2018-2023

Dùng bộ gạt chân cài móc U
– Kích thước: 24″ x 16”

  • Xe Hyundai Accent Hatchback 2012-2018

Dùng bộ gạt chân cài móc U
– Kích thước: 26″ x 16”
– Kích thước gạt sau: 14″ – 35cm

  • Xe Hyundai Accent Hatchback 2018-2023

Dùng bộ gạt chân cài móc U
– Kích thước: 24″ x 16”

    Gọi lại cho tôi

    Gọi 0965 825 925 để được tư vấn mua hàng (miễn phí)

    MB: 0985.866.939 MN: 0931.962.979