Gạt mưa xe ô tô Hyundai Elantra

Liên hệ

  • Xe Huyndai Elantra 2006-2012

Dùng bộ gạt chân cài móc U
– Kích thước: 24″ x 14”

  • Xe Huyndai Elantra 2012-2015

Dùng bộ gạt chân cài móc U
– Kích thước: 26″ x 14”

  • Xe Huyndai Elantra 2016-2020

Dùng bộ gạt chân cài móc U
– Kích thước: 26″ x 16”

  • Xe Huyndai Elantra 2021 đến nay

Dùng bộ gạt chân cài móc U
– Kích thước: 24″ x 18”

    Gọi lại cho tôi

    Gọi 0965 825 925 để được tư vấn mua hàng (miễn phí)

    MB: 0985.866.939 MN: 0931.962.979