Gạt mưa xe ô tô Kia Cerato

Liên hệ

 • Xe Kia Cerato Sedan 2008-2016

Dùng bộ gạt chân cài móc U
– Kích thước: 24″ x 20” 

 • Xe Kia Cerato Sedan 2017-2020

Dùng bộ gạt chân cài móc U
– Kích thước: 26″ x 14” 

 • Xe Kia Cerato Sedan 2020 đến nay

Dùng bộ gạt chân cài móc U
– Kích thước: 26″ x 16” 

 • Xe Kia Cerato Hatchback 2010 – 2013

– Kích thước: 24″ x 20” 
– Kích thước gạt sau: 14″ – 35cm

 • Xe Kia Cerato Hatchback 2013 – 2018

– Kích thước: 26″ x 14” 
– Kích thước gạt sau: 13″ – 33cm

 • Xe Kia Cerato Hatchback 2018 – 2021

– Kích thước: 26″ x 16” 
– Kích thước gạt sau: 14″ – 35cm

  Gọi lại cho tôi

  Gọi 0965 825 925 để được tư vấn mua hàng (miễn phí)

  MB: 0985.866.939 MN: 0931.962.979