Gạt mưa xe ô tô Kia Morning

Liên hệ

  • Xe Kia Morning 2004-2010

Dùng bộ gạt chân cài móc U
– Kích thước: 22″ x 16″
– Kích thước gạt sau: 14″ – 35cm

  • Xe Kia Morning 2011-2017

Dùng bộ gạt chân cài móc U
– Kích thước: 22″ x 16″
– Kích thước gạt sau: 12″ – 30cm

  • Xe Kia Morning 2018 đến nay

Dùng bộ gạt chân cài móc U
– Kích thước: 24″ x 14″
– Kích thước gạt sau: 11″ – 28cm

    Gọi lại cho tôi

    Gọi 0965 825 925 để được tư vấn mua hàng (miễn phí)

    MB: 0985.866.939 MN: 0931.962.979