Gạt mưa xe ô tô Land Rover HSE

Liên hệ

  • Xe Land Rover HSE 2012 – 2016

Dùng bộ gạt chân cài chữ U
– Kích thước bên lái: 24″ – 60cm
– Kích thước bên phụ: 20″ – 50cm
– Kích thước gạt sau: 17″ – 43cm

  • Xe Land Rover HSE 2016 đến nay

Dùng bộ gạt Bosch AeroTwin Euro Set A113S
– Kích thước bên lái: 24″ – 60cm
– Kích thước bên phụ: 20″ – 50cm
– Kích thước gạt sau: 17″ – 43cm

    Gọi lại cho tôi

    Gọi 0965 825 925 để được tư vấn mua hàng (miễn phí)

    MB: 0985.866.939 MN: 0931.962.979