Gạt mưa xe ô tô Land Rover Discovery

Liên hệ

  • Xe Land Rover Discovery 3/4 2004 2017

Dùng bộ gạt đa năng
– Kích thước bên lái: 22″ – 55cm
– Kích thước bên phụ: 22″ – 55cm
– Kích thước gạt sau: 16″ – 40cm

  • Xe Land Rover Discovery 5/Sv 2017đến nay

Dùng bộ gạt Bosch AeroTwin Euro Set A315S
– Kích thước bên lái: 24″ – 60cm
– Kích thước bên phụ: 20″ – 50cm
– Kích thước gạt sau: 13″ – 33cm

    Gọi lại cho tôi

    Gọi 0965 825 925 để được tư vấn mua hàng (miễn phí)

    MB: 0985.866.939 MN: 0931.962.979