Gạt mưa xe ô tô Mercedes A Class

Liên hệ

  • Xe Mercedes A-Class (W169) 2004-2012

Dùng bộ gạt đa năng
– Kích thước: 26″ x 24″

  • Xe Mercedes A-Class (W176) 2012-2015

Dùng bộ gạt Bosch AeroTwin Euro Set A929S hoặc đa năng
– Kích thước: 24″ x 19″
– Kích thước gạt sau: 10″ – 25cm

  • Xe Mercedes A-Class (W176) 2016-2018

Dùng bộ gạt Bosch AeroTwin Euro Set A204S
– Kích thước: 24″ x 19″
– Kích thước gạt sau: 10″ – 25cm

  • Xe Mercedes A-Class (W176) 2018 đến nay

Dùng bộ gạt Bosch AeroTwin Euro Set A204S
– Kích thước: 24″ x 19″
– Kích thước gạt sau: 13″ – 33cm

    Gọi lại cho tôi

    Gọi 0965 825 925 để được tư vấn mua hàng (miễn phí)

    MB: 0985.866.939 MN: 0931.962.979