Gạt mưa xe ô tô Ford Everest

Liên hệ

  • Xe Ford Everest 2005-2015

Dùng bộ gạt chân cài móc U
– Kích thước 20″ x 18″
– Kích thước gạt sau: 14″

  • Xe Ford Everest 2016-2021

Dùng bộ gạt Bosch Aerotwin Euro Set A295s hoặc đa năng
– Kích thước 24″ x 16″
– Kích thước gạt sau: 12″

  • Xe Ford Everest 2022 – đến nay

Dùng bộ gạt chân cài đa năng
– Kích thước 24″ x 16″
– Kích thước gạt sau: 12″

    Gọi lại cho tôi

    Gọi 0965 825 925 để được tư vấn mua hàng (miễn phí)

    MB: 0985.866.939 MN: 0931.962.979