Gạt mưa xe ô tô Ford Escape

Liên hệ

  • Xe Ford Escape 2004 – 2012

Dùng bộ gạt chân cài chữ U
– Kích thước: 19″ x 19″
– Kích thước gạt sau: 12″ – 30cm

  • Xe Ford Escape 2016 – 2020

Dùng bộ gạt đa năng
– Kích thước: 28″ x 28″
– Kích thước gạt sau: 11″ – 28cm

  • Xe Ford Escape 2020 – 2022

Dùng bộ gạt đa năng
– Kích thước: 24″ x 20″
– Kích thước gạt sau: 11″ – 28cm

    Gọi lại cho tôi

    Gọi 0965 825 925 để được tư vấn mua hàng (miễn phí)

    MB: 0985.866.939 MN: 0931.962.979